Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Dopravní řád LKPR - S1 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 6 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Školení Dopravního řádu LKPR - S1

Popis

Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje řízení MMP po pohybových plochách letiště. Skupina S1 („Odbavovací plocha“) zahrnuje pracovní činnosti, které nevyžadují pohyb řidiče MMP po provozní ploše letiště. Účastník se školení může zúčastnit pouze s již vydaným Letištním identifikačním průkazem (IDC)!

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

2 hodiny teorie následované písemným testem. Úspěšný účastník následně vykoná praktickou zkoušku z jízdy pro odbavovací ploše letiště.

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek. Úspěšný účastník následně vykoná praktickou zkoušku po níž je vydáno Oprávnění k řízení MMP.
Zavřít detail Termíny