Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
C4 - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 5 hodiny 24 měsíců

Typ školení

C4 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek jiné než detekční kontroly (dle bodu 11.2.3.10 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Toto školení je určené pracovníkům (držitelům IDC) známých dodavatelů letištních dodávek, schválených dodavatelů palubních zásob a známých dodavatelů palubních zásob, pracovníkům provádějícím bezpečnostní kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, kteří provádějí bezpečnostní kontrolu jinou než detekční a kteří přicházejí do styku s identifikovatelnou poštou a materiálem leteckého dopravce, palubními zásobami a letištními dodávkami.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace + praktické cvičení

Průběh školení

4 hodin teorie + 1 hodina praktické cvičení

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek + 1 modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.
Zavřít detail Termíny