Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Dopravní řád LKPR - S2 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 6 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Školení Dopravního řádu LKPR - S2

Popis

Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje řízení MMP po pohybových plochách letiště. Skupina S2 („Odbavovací a provozní plocha“) zahrnuje pracovní činnosti, které vyžadují pohyb řidiče MMP po provozní ploše letiště. Účastník se školení může zúčastnit pouze s již vydaným Letištním identifikačním průkazem (IDC) a potvrzením o absolvování školení ŘLP (Spojení s věží)!

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

3 hodiny teorie následované písemným testem. Úspěšný účastník následně vykoná praktickou zkoušku z jízdy pro odbavovací a provozní ploše letiště.

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 25 otázek. Úspěšný účastník následně vykoná praktickou zkoušku po níž je vydáno Oprávnění k řízení MMP.
Zavřít detail Termíny