Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 4 hodiny 24 měsíců

Typ školení

C3 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly (dle bodu 11.2.3.9 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Toto školení je určené všem osobám,které provádí bezpečnostní kontrolu nákladu nebo pošty jinou než detekční. Jedná se o pracovníky schválených agentů, známých a stálých odesílatelů, pozemních dopravců.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace + praktické cvičení

Průběh školení

3 hodin teorie + 1 hodina praktické cvičení

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek + 1 modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.
Zavřít detail Termíny