Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Vstupní školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Pracovníky působících ve skladech, při odbavení letadla a manipulaci se zavazadly a nákladem 5 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Přeprava nebezpečného zboží (DGR) pro Pracovníky působících ve skladech, při odbavení letadla a manipulaci se zavazadly a nákladem

Popis

Bezpečný a efektivní systém letecké dopravy je závislý na kompetentní pracovní síle, což znamená, že musíte být vyškoleni ve funkcích, za které jste odpovědní – ať už je to uvedeno ve vaší pracovní pozici, či nikoli. IATA uznává, že toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím přístupu ke školení a hodnocení založenému na kompetencích (CBTA), proto byl tento kurz navržen v souladu s novými směrnicemi pro školení o nebezpečném zboží o zásadách CBTA v příloze H IATA DGR. Tento interaktivní kurz vás provede úkoly a odpovědnostmi, které zajistí, že jste způsobilí vykonávat svou pracovní funkci v souladu s ustanoveními IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - příloha H 6.4 (Osoby odpovědné za manipulaci s nákladem ve skladu, plnění a nakládání nakládacích jednotek (ULD) a nakládku a vykládku nákladových prostorů), splňujete požadavky na školení o nebezpečném zboží a plně dodržujete předpisy. Kurz je poskytován v Českém jazyce. Nahrazuje původní Kategorii 8. Tento kurz je doporučen pro: • Zaměstnance speditérů, kteří se podílejí na manipulaci, skladování a nakládání nákladu, pošty nebo skladových operacích • Zaměstnance handlingových společností, kteří se podílejí na manipulaci, skladování a nakládání nákladu, pošty nebo skladových operacích • Specialisty na školení leteckých společností a nákladní dopravy • Provozní manažery a dohlížitele Před zahájením kurzu se u účastníka předpokládá: • Znalost jazyka, ve kterém je kurz poskytován, na takové úrovni, která umožní porozumění mluvenému slovu a psanému textu a která zajistí schopnost samostatně vypracovat závěrečný test. • Základní znalosti o fungování letecké dopravy • Znalost Fyziky a Chemie v rozsahu základní školy

Forma

• Kurz je koncipován jako přednáška podpořená multimediální prezentací a pracovními materiály pro posluchače. Lektor pro zatraktivnění výkladu používá praktické pomůcky – flipchart, magnetickou tabuli, příklady balení, výstražných štítků, ukázkové předměty, tiskopisy leteckých dopravců a podobně. • Pochopení přednášeného tématu je průběžně ověřováno lektorem v rámci diskuze s posluchači.

Průběh školení

Po absolvování tohoto kurzu budete mít následující cílové dovednosti: • Identifikujte a klasifikujte nebezpečné zboží • Rozpoznáte známky nebezpečí • Získáte znalosti potřebné pro odhalení skrytého nebezpečné zboží v nákladu a poště • Implementujete postupy spojené s přípravou nákladu a další úkony před naložením • Realizujete přepravu, nakládku a vykládku nákladu a zavazadel z/do letadla • Zvládnete základní postupy pro mimořádné situace

Zakončení školení

• Závěrečným písemným testem, skládajícím se z 30 otázek, podmínkou pro úspěšné splnění je získat alespoň 80% z možných bodů. Případný opravný pokus se provádí nejdříve po 3 pracovních dnech, účastník má na zvládnutí celkem 2 pokusy. • Otázky jsou mixem testových otázek s volbou odpovědí z nabízených možností, multiple-choice otázek a tvrzení, u nichž testovaná osoba posuzuje pravdivost tvrzení. Obsahově jsou průřezem absolvovaného kurzu. • Po úspěšném zakončení testu je vydán Certifikát s platností 24 měsíců + zbytek měsíce vydání; platnost při absolvování aktualizačních kurzů se prodlouží o dalších 24 měsíců ke stávající platnosti, za předpokladu, že aktualizační kurz byl absolvován v posledních 3 měsících platnosti stávajícího kurzu.
Zavřít detail Termíny