Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Aktualizační školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Pracovníky působících ve skladech, při odbavení letadla a manipulaci se zavazadly a nákladem (dle H.6.4) 3 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Přeprava nebezpečného zboží (DGR) pro Pracovníky působících ve skladech, při odbavení letadla a manipulaci se zavazadly a nákladem

Popis

*** Tento kurz nahrazuje dřívější kategorii 8 *** Tento interaktivní kurz vás provede úkoly a odpovědnostmi, které zajistí, že jste způsobilí vykonávat svou pracovní funkci v souladu s ustanoveními IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - příloha H 6.4 (Osoby odpovědné za manipulaci s nákladem ve skladu, plnění a nakládání nakládacích jednotek (ULD) a nakládku a vykládku nákladových prostorů), splňujete požadavky na školení o nebezpečném zboží a plně dodržujete předpisy.

Forma

Tento kurz je doporučen pro: *** Zaměstnance speditérů, kteří se podílejí na manipulaci, skladování a nakládání nákladu, pošty nebo skladových operacích *** Zaměstnance handlingových společností, kteří se podílejí na manipulaci, skladování a nakládání nákladu, pošty nebo skladových operacích *** Provozní manažery a dohlížitele

Průběh školení

Kurz je koncipován jako přednáška podpořená multimediální prezentací a pracovními materiály pro posluchače. Lektor pro zatraktivnění výkladu používá praktické pomůcky – flipchart, magnetickou tabuli, příklady balení, výstražných štítků, ukázkové předměty, tiskopisy leteckých dopravců a podobně. *** Pochopení přednášeného tématu je průběžně ověřováno lektorem v rámci diskuze s posluchači.

Zakončení školení

Závěrečným písemným testem, skládajícím se z 30 otázek, podmínkou pro úspěšné splnění je získat alespoň 80% z možných bodů. Případný opravný pokus se provádí nejdříve po 3 pracovních dnech, účastník má na zvládnutí celkem 2 pokusy. *** Po úspěšném zakončení testu je vydán Certifikát s platností 24 měsíců + zbytek měsíce vydání.
Zavřít detail Termíny