Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Dopravní řád LKPR - S3 - Vstupní školení (školení + test + praktická zkouška) 6 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Školení Dopravního řádu LKPR - S3

Popis

Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje speciální pracovní činnosti řidičů MMP, které svou povahou představují vyšší stupeň rizika, přičemž mezi tyto činnosti patří: i. řízení cisteren LPH; ii. řízení autobusů určených k přepravě cestujících nebo jiných osob; POZOR - podmínkou je být držitelem řidičského průkazu minimálně skupiny C+E nebo D!

Forma

Teorie formou multimediální prezentace + Cvičné jízdy

Průběh školení

2 hodiny teorie následované písemným testem. Úspěšný účastník následně vykoná praktickou zkoušku z jízdy pro odbavovací ploše letiště.

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 30 otázek. Úspěšný účastník následně vykoná praktickou zkoušku po níž je vydáno Oprávnění k řízení MMP.
Zavřít detail Termíny