Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1-C3 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty 2 hodiny 24 měsíců

Typ školení

F1 - C3 – Aktualizace odborné přípravy osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG (dle bodu 11.2.3.9 nařízení 2015/1998)

Popis

Toto školení je určené pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu C3 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční, a kterým končí platnost potvrzení.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

2 hodiny teorie

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek + 1 modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.
Zavřít detail Termíny