Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek 3 hodiny 24 měsíců

Typ školení

F1 - Aktualizace odborné přípravy (C4)

Popis

Toto školení je určené pouze těm osobám (držitelům IDC), které absolvovali odbornou přípravu C4 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, a kterým končí platnost potvrzení.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

3 hodiny teorie

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek + 1 modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.
Zavřít detail Termíny