Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
První jízdní pruh 1 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Pravidla režimového prostoru první komunikace

Popis

Toto školení je určené osobám, kterým má být vydáno vjezdové povolení do první komunikace před Terminálem 1 a 2.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

1 hodina teorie

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 10 otázek.
Zavřít detail Termíny