Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F2 - Průběžná příprava rozpoznávání snímků RTG (pouze Standardizovaná zkouška) 1 hodiny 6 měsíců

Typ školení

F2 - Průběžná odborná příprava osob obsluhujících bezpečnostní zařízení

Popis

Všem osobám, vykonávajícím obsluhu RTG, které absolvovali odbornou bezpečnostní přípravu B12, C12 nebo C22.

Forma

Standardizovaná zkouška v počítačové aplikaci sloužící k ověření schopností interpretace snímků RTG, odhalení případných hrozeb se zaměřením na kabinová zavazadla, zapsaná zavazadla a náklad.

Průběh školení

Ověření záznamu o absolvovaném tréninku a následná zkouška.

Zakončení školení

Standardizovanou zkouškou (SZK) z rozpoznávání snímků RTG na počítačové aplikaci.
Zavřít detail Termíny