Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
C11 – Detekční kontrola nákladu a pošty bez RTG (EU 11.2.3.2) 8 hodiny 24 měsíců

Typ školení

C11 - Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty bez využití RTG (dle bodu 11.2.3.2 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Bezpečnostním pracovníkům schválených agentů provádějícím detekční kontrolu nákladu a pošty bez využití RTG.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace + praxe

Průběh školení

8 vyučovacích hodin + 1 hodina praktické ukázky

Zakončení školení

Písemný test minimálně 15 otázek + praktická část přezkoušení
Zavřít detail Termíny