Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1- Aktualizace odborné přípravy (C11) 3 hodiny 24 měsíců

Typ školení

F1 - C11- Aktualizace odborné přípravy osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly (dle bodu 11.2.3.9 nařízení 2015/1998)

Popis

Určeno bezpečnostním pracovníkům schválených agentů, kteří již absolvovali "Odbronou přípravu C11" a provádějí detekční kontrolu nákladu a pošty bez využití RTG.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

3 vyučovací hodiny

Zakončení školení

Písemný test minimálně 15 otázek + praktická část přezkoušení
Zavřít detail Termíny