Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
A2 - Spotter - Bezpečnostní povědomí a pohyb na odbavovací ploše 4 hodiny 24 měsíců

Typ školení

A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998), školení Pravidel vstupu a pohybu Spotterů na území letiště Praha/Ruzyně

Popis

A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, určená pro přátelé letectví zahrnující školení Pravidel vstupu a pohybu Spotterů na území letiště Praha/Ruzyně

Forma

Multimediální powerpointová prezentace

Průběh školení

3 vyučovací hodiny teorie + exkurze po letišti

Zakončení školení

Písemný test minimálně 20 otázek
Zavřít detail Termíny