Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
C12 - Detekční kontrola nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 24 hodiny 24 měsíců

Typ školení

C12 - Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG (dle bodu 11.2.3.2 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Bezpečnostním pracovníkům schválených agentů provádějícím detekční kontrolu nákladu a pošty s využitím RTG.

Forma

Multimediální powerpointová prezentace

Průběh školení

16 vyučovacích hodin teorie, 6 vyučovacích hodin praktické cvičení, 2 vyučovací hodiny odborné praxe

Zakončení školení

Písemný test minimálně 20 otázek, Standardizovaná zkouška, Zkouška z ovládání detekční techniky, Fyzická kontrola zásilky.
Zavřít detail Termíny