Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
C21 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA bez RTG (EU 11.2.3.3) 8 hodiny 24 měsíců

Typ školení

C21 - Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG (dle bodu 11.2.3.3 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Určeno bezpečnostním pracovníkům provádějícím detekční kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek bez využití RTG.

Forma

Multimediální powerpointová prezentace

Průběh školení

6 vyučovacích hodin teorie, 1 vyučovací hodina praktického cvičení, 1 vyučovací hodina odborné praxe

Zakončení školení

Písemným testem minimálně 20 otázek, Fyzická kontrola zásilky, Ovládádní detekční.
Zavřít detail Termíny