Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
B11B15 - Searcher (EU 11.2.3.1, EU 11.2.3.5) 20 hodiny 24 měsíců

Typ školení

B11 - Zvláštní odborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez využití RTG (dle bodu 11.2.3.1 nařízení Komise (EU) 2015/1998), B15 - Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vstupu, dozor a hlídky (dle bodu 11.2.3.5 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Vstupní školení bezpečnostních pracovníků provádějících detekční kontrolu osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů, zapsaných zavazadel bez využití RTG, kontrolu vstupu, dozor a hlídky.

Forma

V učebně + praxe.

Průběh školení

Třídenní výcvik.

Zakončení školení

Písemný test a praktické přezkoušení.
Zavřít detail Termíny