Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - individuální termín 4 hodiny 24 měsíců

Typ školení

A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Toto školení je určené všem osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo kterým má být vydáno IDC. Obecně se jedná o školení potřebné k vydání IDC prováděné v individuálním termínu.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace + praxe formou exkurze po letišti

Průběh školení

3 hodiny teorie + 1 hodina praxe

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Zavřít detail Termíny