Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
B11 - Detekční kontrola osob a zavazadel bez RTG (EU 11.2.3.1) 16 hodiny 24 měsíců

Typ školení

B11 - Zvláštní doborná příprava osob provádějících detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez využití RTG (dle bodu 11.2.3.1 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Školení je určeno bezpečnostním pracovníkům, provádějícím detekční kontroly osob, kabinových zavazadel, vnášených předmětů a zapsaných zavazadel bez vyžití RTG.

Forma

Multimediální prezentace + praktické ukázky

Průběh školení

2 dny po 8 hodinách

Zakončení školení

Písemný test + praktické přezkoušení
Zavřít detail Termíny