Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1-E3 - Aktualizace odborné přípravy osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 2 hodiny 24 měsíců

Typ školení

F1 - Aktualizace odborné přípravy (E3)

Popis

Školení zahrnuje činnosti nutné pro prodloužení kvalifikace osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (F1-E3 dle NPBV).

Forma

Teorie + praktická cvičení.

Průběh školení

Získání nových teoretických znalostí, zejména legislativy a následně získávání nových znalostí v provádění kontrol plnění legislativních požadavků.

Zakončení školení

Teoretické přezkoušení formou testu, praktické formou ověření znalostí provádění kontrolních činností.
Zavřít detail Termíny