Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
B17 - Bezpečnostní management (EU 11.2.5) 8 hodiny 24 měsíců

Typ školení

B17 - Zvláštní odborná příprava osob, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti) (dle bodu 11.2.5 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Toto školení je určené bezpečnostním manažerům. Obsahuje Základní odbornou přípravu B1. Osoba musí být držitele "Ověření spolehlivosti" vydaném Úřadem pro civilní letectví.

Forma

Teorie formou mulimediální prezentace + prohlídka příslušného provozu dle zaměření (letiště, letadel, budov mimo letiště aj.)

Průběh školení

8 hodiny teorie + prohlídka

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá minimálně z 20 otázek.
Zavřít detail Termíny