Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
B15 - Kontroly vstupu, dozor a hlídky (EU 11.2.3.5) 10 hodiny 24 měsíců

Typ školení

B15 - Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vstupu, dozor a hlídky (dle bodu 11.2.3.5 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Popis

Školení obsahuje odborné přípravy B1+B15 dle NPBV. Toto školení je určené osobám provádějícím kontrolu vstupu, dozor a hlídky dle NPBV.

Forma

Teorie formou mulimediální prezentace + praktické cvičení + odborná praxe.

Průběh školení

2 hodiny teorie, 1 hodina praktické cvičení, 1 hodina odborné praxe.

Zakončení školení

Přezkoušení formou testu a praktického cvičení.
Zavřít detail Termíny