Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Localizing AVSEC training - LKPR 2 hodiny 24 měsíců

Typ školení

Místní doškolení LKPR

Popis

Místní doškolení LKPR v anglickém jazyce

Forma

Teorie + praxe.

Průběh školení

2 hodiny prezentace + praktická ukázka provozu letiště.

Zakončení školení

Vydání dokladu o absolvování bez závěrečného přezkoušení.
Zavřít detail Termíny