Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1-B15 - Aktualizace - Kontrola vstupu, dozor a hlídky 2 hodiny 24 měsíců

Typ školení

F1 - Aktualizace odborné přípravy (B15)

Popis

Školení odpovídá odborné přípravě dle NPBV - F1 - aktulizace odborné přípravy se zaměřením na B15 - Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vstupu, dozor a hlídky

Forma

Výuka v učebně formou prezentace a praktických ukázek, praktická ukázka míst dohledu.

Průběh školení

Prezentace + praxe v prostorech hlídky

Zakončení školení

Písemný test + praktická zkouška kontrolu vystupu
Zavřít detail Termíny