Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
F1-B17 - Aktualizace - Bezpečnostní management 2 hodiny 24 měsíců

Typ školení

F1 - Aktualizace odborné přípravy (B17)

Popis

Toto školení je určené pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu B1 + B17 - Zvláštní odborná příprava osob, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti), a kterým končí platnost potvrzení.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

2 hodiny teorie

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Zavřít detail Termíny