Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
A3(A1) - Bezpečnostní povědomí aktualizace školení A1 (EU 11.2.7) 2 hodiny 24 měsíců

Typ školení

A3(A1) - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Popis

Toto školení je určené pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A1 - Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (v rozsahu A1 zaměřeném pouze na neveřejné prostory letiště Praha / Ruzyně vyjma SRA) a kterým končí platnost potvrzení. Školení je nutné k udržení platnosti IDC. Aktualizační termín nelze provádět v případě propadlého předchozího školení.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

2 hodiny teorie

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Zavřít detail Termíny