Training detail

Training name Duration Validity
A1 - Obecné bezpečnostní povědomí (EU 11.2.7) 2 hours 24 months

Training type

A1 - Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.7 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Description

Toto školení je určené všem osobám, kterým povinnost absolvovat tuto odbornou přípravu ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho prováděcí předpisy, a kteří pro svou činnost nepotřebují vydání IDC.

Form

Teorie formou multimediální prezentace

Process

2 hodiny teorie

Termination of training

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Close detail Dates