Training detail

Training name Duration Validity
Dopravní řád LKPR - S1 - Aktualizační školení (školení + test) 2 hours 24 months

Training type

Školení Dopravního řádu LKPR - S1

Description

Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje řízení MMP po pohybových plochách letiště. Skupina S1 („Odbavovací plocha“) zahrnuje pracovní činnosti, které nevyžadují pohyb řidiče MMP po provozní ploše letiště. Školená osoba musí být držitelem letištního identifikačního průkazu a platného O-MMP.

Form

Teorie formou multimediální prezentace.

Process

2 hodiny teorie.

Termination of training

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Close detail Dates