Training detail

Training name Duration Validity
Dopravní řád LKPR - S1 - Přezkoušení (pouze test) 1 hours 24 months

Training type

Školení Dopravního řádu LKPR - S1

Description

Předpokladem je potvrzení o účasti na školení provedeném autorizovanou osobou dané společnosti.

Form

Přezkoušení formou písemného testu

Process

1 hodina

Termination of training

Přezkoušení se koná formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Close detail Dates