Training detail

Training name Duration Validity
eLearning - A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 2 hours 24 months

Training type

A3 eLearning - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Description

Toto školení je určené pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, případně její aktualizaci A3 a kterým končí platnost potvrzení. Školení je nutné k udržení platnosti IDC. Aktualizační školení včetně následného přezkoušení nelze provádět v případě propadlého předchozího školení!

Form

Studium formou eLearningu s časovou náročností cca 2 vyučovací hodiny. Závěrečné přezkoušení pod dohledem školitele.

Process

Kurz je vypisován pravidelně v dvoutýdenní periodě. Zodpovědná osoba zaměstnavatele přihlásí osobu ve rezervačním systému WRS (www.skoleni-lp.cz), ke dni zahájení periody obdrží přihlašovací údaje jednotlivých účastníků. Účastník školení vystuduje samostatně eLearningový kurz. V den a čas určený v detailech termínu se účastník dostaví k přezkoušení. Před vlastním přezkoušení má možnost požádat školitele o konzultaci dle vlastní potřeby.

Termination of training

Přezkoušení se koná formou písemného testu, který se skládá z 30 otázek. 20 otázek v legislativním rozsahu, 10 otázek na místní podmínky letiště Praha/Ruzyně.
Close detail Dates