Training detail

Training name Duration Validity
C3 – Bezpečnostní kontrola nákladu nebo pošty (EU 11.2.3.9) 4 hours 24 months

Training type

C3 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly nákladu nebo pošty jiné než detekční kontroly (dle bodu 11.2.3.9 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Description

Toto školení je určené všem osobám,které provádí bezpečnostní kontrolu nákladu nebo pošty jinou než detekční. Jedná se o pracovníky schválených agentů, známých a stálých odesílatelů, pozemních dopravců.

Form

Teorie formou multimediální prezentace + praktické cvičení

Process

3 hodin teorie + 1 hodina praktické cvičení

Termination of training

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek + 1 modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.
Close detail Dates