Training detail

Training name Duration Validity
DGR for Handling and Loading Personnel - initial 6 hours 24 months

Training type

DGR for Handling and Loading Personnel

Description

Bezpečný a efektivní systém letecké dopravy je závislý na kompetentní pracovní síle, což znamená, že musíte být vyškoleni ve funkcích, za které jste odpovědní – ať už je to uvedeno ve vaší pracovní pozici, či nikoli. IATA uznává, že toho lze nejlépe dosáhnout prostřednictvím přístupu ke školení a hodnocení založenému na kompetencích (CBTA), proto byl tento kurz navržen v souladu s novými směrnicemi pro školení o nebezpečném zboží o zásadách CBTA v příloze H IATA DGR. Tento interaktivní kurz vás provede úkoly a odpovědnostmi, které zajistí, že jste způsobilí vykonávat svou pracovní funkci v souladu s ustanoveními IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - příloha H 6.4 (Osoby odpovědné za manipulaci s nákladem ve skladu, plnění a nakládání nakládacích jednotek (ULD) a nakládku a vykládku nákladových prostorů), splňujete požadavky na školení o nebezpečném zboží a plně dodržujete předpisy. Kurz je poskytován v Českém jazyce. Nahrazuje původní Kategorii 8.

Form

• Kurz je koncipován jako přednáška podpořená multimediální prezentací a pracovními materiály pro posluchače. • Lektor pro zatraktivnění výkladu používá praktické pomůcky – flipchart, magnetickou tabuli, příklady balení, výstražných štítků, ukázkové předměty, tiskopisy leteckých dopravců a podobně. •

Process

Po absolvování tohoto kurzu budete mít následující cílové dovednosti: • Identifikujte a klasifikujte nebezpečné zboží • Rozpoznáte známky nebezpečí • Získáte znalosti potřebné pro odhalení skrytého nebezpečné zboží v nákladu a poště • Implementujete postupy spojené s přípravou nákladu a další úkony před naložením • Realizujete přepravu, nakládku a vykládku nákladu a zavazadel z/do letadla • Zvládnete základní postupy pro mimořádné situace

Termination of training

• Závěrečným písemným testem, skládajícím se z 30 otázek, podmínkou pro úspěšné splnění je získat alespoň 80% z možných bodů. Případný opravný pokus se provádí nejdříve po 3 pracovních dnech, účastník má na zvládnutí celkem 2 pokusy. • Otázky jsou mixem testových otázek s volbou odpovědí z nabízených možností, multiple-choice otázek a tvrzení, u nichž testovaná osoba posuzuje pravdivost tvrzení. Obsahově jsou průřezem absolvovaného kurzu. • Po úspěšném zakončení testu je vydán Certifikát s platností 24 měsíců + zbytek měsíce vydání; platnost při absolvování aktualizačních kurzů se prodlouží o dalších 24 měsíců ke stávající platnosti, za předpokladu, že aktualizační kurz byl absolvován v posledních 3 měsících platnosti stávajícího kurzu.
Close detail Dates