Training detail

Training name Duration Validity
X0 - Service Zone 2 hours 24 months

Training type

X0

Description

Školení pro osoby vyžadující vydání průkazu pro vstup do Servisní zóny Letiště Praha/Ruzyně. Pro aktualizaci je nutné opětovně absolvovat toto školení.

Form

Multimediální prezentace

Process

Probíhá v učebně

Termination of training

Závěrečný test
Close detail Dates