Training detail

Training name Duration Validity
Aktualizační školení Přepravy nebezpečného zboží (DGR) pro Osoby zodpovědné za bezpečnostní kontroly (dle H.6.10) 2 hours 24 months

Training type

DGR for Security Screening Personnel

Description

*** Tento kurz nahrazuje bývalou kategorii 12 *** Tento interaktivní kurz vás provede úkoly a odpovědnostmi, které zajistí, že jste způsobilí vykonávat svou pracovní funkci v souladu s ustanoveními IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - příloha H 6.4 (Osoby odpovědné za bezpečnostní kontrolu cestujících a posádky a jejich zavazadel, nákladu a pošty), splňujete požadavky na školení o nebezpečném zboží a plně dodržujete předpisy. ***

Form

Tento kurz je doporučen pro: *** Zaměstnance letiště zapojení do kontroly cestujících a posádky, jejich zavazadel, pošty a nákladu *** Zaměstnance poskytovatelů bezpečnostních služeb zapojení do kontroly cestujících a posádky, jejich zavazadel, pošty a nákladu *** Provozní manažery a dohlížitele v oblasti bezpečnosti

Process

Kurz je koncipován jako přednáška podpořená multimediální prezentací a pracovními materiály pro posluchače. Lektor pro zatraktivnění výkladu používá praktické pomůcky – flipchart, magnetickou tabuli, příklady balení, výstražných štítků, ukázkové předměty, tiskopisy leteckých dopravců a podobně. *** Pochopení přednášeného tématu je průběžně ověřováno lektorem v rámci diskuze s posluchači.

Termination of training

Závěrečným písemným testem, skládajícím se z 30 otázek, podmínkou pro úspěšné splnění je získat alespoň 80% z možných bodů. Případný opravný pokus se provádí nejdříve po 3 pracovních dnech, účastník má na zvládnutí celkem 2 pokusy.
Close detail Dates