Training detail

Training name Duration Validity
DGR for Personnel Responsible for the Planning of Aircraft Loading - initial 6 hours 24 months

Training type

DGR for Personnel Responsible for the Planning of Aircraft Loading

Description

Tento interaktivní kurz vás provede úkoly a odpovědnostmi, které zajistí, že jste způsobilí vykonávat svou pracovní funkci v souladu s ustanoveními IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) - příloha H 6.6 (Osoby odpovědné za plánování nakládky letadla), splňujete požadavky na školení o nebezpečném zboží a plně dodržujete předpisy. ••• Nahrazuje původní Kategorii 10 ••• Tento kurz je doporučen pro: • Pracovníci leteckých a handlingových společností zodpovědní za plánování nakládky letadla • Pracovníci leteckých a handlingových společností podílející se a zodpovídající za nakládku letadla • Provozní manažeři a supervizoři handlingových společností

Form

• Kurz je koncipován jako přednáška podpořená multimediální prezentací a pracovními materiály pro posluchače. Lektor pro zatraktivnění výkladu používá praktické pomůcky – flipchart, magnetickou tabuli, příklady balení, výstražných štítků, ukázkové předměty, tiskopisy leteckých dopravců a podobně. • Pochopení přednášeného tématu je průběžně ověřováno lektorem v rámci diskuze s posluchači.

Process

Po absolvování tohoto kurzu budete mít následující cílové dovednosti: • Pochopíte základy bezpečné přepravy nebezpečného zboží • Rozpoznáte známky nebezpečí a nebezpečné zboží jako takové • Naplánujete a připravíte nakládku letadla • Zvládnete základní postupy pro mimořádné situace • Zorganizujete činnosti spojené s nebezpečným zbožím před a během letu

Termination of training

• Závěrečným písemným testem, skládajícím se z 30 otázek, podmínkou pro úspěšné splnění je získat alespoň 80% z možných bodů. Případný opravný pokus se provádí nejdříve po 3 pracovních dnech, účastník má na zvládnutí celkem 2 pokusy. • Otázky jsou mixem testových otázek s volbou odpovědí z nabízených možností, multiple-choice otázek a tvrzení, u nichž testovaná osoba posuzuje pravdivost tvrzení. Obsahově jsou průřezem absolvovaného kurzu. • Po úspěšném zakončení testu je vydán Certifikát s platností 24 měsíců + zbytek měsíce vydání.
Close detail Dates