Training detail

Training name Duration Validity
F1-C4 - Aktualizace - Bezpečnostní kontrola palubních zásob a letištních dodávek (EU 11.2.3.10) 3 hours 24 months

Training type

F1 - Aktualizace odborné přípravy (C4)

Description

Toto školení je určené pouze těm osobám (držitelům IDC), které absolvovali odbornou přípravu C4 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, a kterým končí platnost potvrzení.

Form

Teorie formou multimediální prezentace

Process

3 hodiny teorie

Termination of training

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek + 1 modelové situace na pracovišti, kde uchazeč vykonává svou pracovní činnost.
Close detail Dates