Training detail

Training name Duration Validity
A3 - Bezpečnostní povědomí aktualizace (EU 11.2.6) 2 hours 24 months

Training type

A3 - Aktualizace odborné přípravy k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti

Description

Toto školení je určené pouze těm osobám, které absolvovali odbornou přípravu A1 - Obecná odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti anebo A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti, a kterým končí platnost potvrzení. Školení je nutné k udržení platnosti IDC. Aktualizační termín nelze provádět v případě propadlého předchozího školení.

Form

Teorie formou multimediální prezentace

Process

2 hodiny teorie

Termination of training

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Close detail Dates