Training detail

Training name Duration Validity
Trénink obsluhy konvenčních RTG 8 hours 0 months

Training type

Obsluha konvenčních RTG

Description

Určeno zájemcům o naučení nebo zdokonalení znalostí z obsluhy konvenčních rentgenových zařízení. V rámci školení jsou vysvětlena i témata týkající se BOZP při práci s RTG. Důraz je kladen na používání speciálních funkcí a jejich kombinací maximalizujících míru detekce.

Form

Praktická cvičení na zvolených RTG (možné i na vlastním pracovišti)

Process

Praktické cvičení.

Termination of training

Bez zkoušky.
Close detail Dates