Training detail

Training name Duration Validity
D2+D3+C5 - Bezpečnostní prohlídky a ochrana letadel, spojení zavazadel s cestujícím (EU 11.2.3.6, EU 11.2.3.7, EU 11.2.3.8) 9 hours 24 months

Training type

D2 - Odborná příprava osob provádějících bezpečnostní prohlídky letadel (dle bodu 11.2.3.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998), D3 - Odborná příprava osob zajišťujících ochranu letadel (dle bodu 11.2.3.7 nařízení Komise (EU) 2015/1998), C5 - Odborná příprava osob zajišťujících spojení zavazadla s cestujícím (dle bodu 11.2.3.8 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Description

Posádkám letadel, pracovníkům leteckých společností, poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu anebo jiným osobám, které provádějí bezpečnostní prohlídky letadel a zajišťují ochranu letadel. Pracovníkům leteckých společností, poskytovatelů služeb při odbavovacím procesu, kteří přicházejí při výkonu své funkce do styku s cestujícími (check-in, předletová kontrola dokladů), nebo jinak zajišťují spojení zavazadla s cestujícím.

Form

Teorie formou multimediální prezentace. Praxe na požadovaných typech letadel.

Process

9 vyučovacích hodin + přezkoušení

Termination of training

Písemný test minimálně 20 otázek + praktická část přezkoušení
Close detail Dates