Training detail

Training name Duration Validity
C12 - Detekční kontrola nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 24 hours 24 months

Training type

C12 - Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly nákladu a pošty s využitím RTG (dle bodu 11.2.3.2 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Description

Bezpečnostním pracovníkům schválených agentů provádějícím detekční kontrolu nákladu a pošty s využitím RTG.

Form

Multimediální powerpointová prezentace

Process

16 vyučovacích hodin teorie, 6 vyučovacích hodin praktické cvičení, 2 vyučovací hodiny odborné praxe

Termination of training

Písemný test minimálně 20 otázek, Standardizovaná zkouška, Zkouška z ovládání detekční techniky, Fyzická kontrola zásilky.
Close detail Dates