Training detail

Training name Duration Validity
F1-C12 - Aktualizace - Detekční kontroly nákladu a pošty s RTG (EU 11.2.3.2) 3 hours 24 months

Training type

F1 - Aktualizace odborné přípravy (C12)

Description

Určeno bezpečnostním pracovníkům schválených agentů, kteří již absolvovali "Odbronou přípravu C12" a provádějí detekční kontrolu nákladu a pošty s využitím RTG.

Form

Multimediální powerpointová prezentace

Process

3 vyučovací hodiny + přezkoušení

Termination of training

Písemný test minimálně 20 otázek, Zkouška z ovládání detekční techniky, Fyzická kontrola zásilky.
Close detail Dates