Training detail

Training name Duration Validity
C22 - Detekční kontrola letištních dodávek a palubních zásob do SRA s RTG (EU 11.2.3.3) 24 hours 24 months

Training type

C22 - Odborná příprava osob provádějících detekční kontroly pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG (dle bodu 11.2.3.3 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Description

Určeno bezpečnostním pracovníkům provádějícím detekční kontrolu pošty a materiálů leteckého dopravce, palubních zásob a letištních dodávek s využitím RTG.

Form

Multimediální powerpointová prezentace

Process

16 vyučovacích hodin teorie, 6 vyučovacích hodin praktické cvičení, 2 vyučovací hodiny odborné praxe

Termination of training

Písemný test minimálně 20 otázek, Standardizovaná zkouška, Zkouška z ovládání detekční techniky, Fyzická kontrola zásilky.
Close detail Dates