Training detail

Training name Duration Validity
Mimořádné školení IDC (nápravné opatření přestupku kategorie A dle LP-SM-013G/2010) 2 hours 0 months

Training type

Mimořádné školení IDC

Description

Nápravné opatření přestupku kategorie A (Security) dle LP-SM-013F/2010.

Form

Rozbor události, prezentace konkrétních i obecných pravidel.

Process

Teorie v učebně.

Termination of training

Písemný test.
Close detail Dates