Training detail

Training name Duration Validity
A2 - Bezpečnostní povědomí (EU 11.2.6) - individuální termín 4 hours 24 months

Training type

A2 - Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti (dle bodu 11.2.6 nařízení Komise (EU) 2015/1998)

Description

Toto školení je určené všem osobám jiným než cestujícím, které vyžadují přístup bez doprovodu do vyhrazených bezpečnostních prostorů, nebo kterým má být vydáno IDC. Obecně se jedná o školení potřebné k vydání IDC prováděné v individuálním termínu.

Form

Teorie formou multimediální prezentace + praxe formou exkurze po letišti

Process

3 hodiny teorie + 1 hodina praxe

Termination of training

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.
Close detail Dates