Training detail

Training name Duration Validity
E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 24 hours 24 months

Training type

E3 - Odborná příprava osob provádějících vnitřní kontrolu kvality

Description

Školení zahrnuje činnosti nutné pro dosažení kvalifikace osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (E3 dle NPBV). UPOZORNĚNÍ: Osoba, která hodlá absolvovat školení musí splňovat dle Národního programu řízení kvality: - Minimálně úplné střední vzdělání - 1 rok praxe v oblasti bezpečnosti civilního letectví (školení typu B, C nebo D)

Form

Teorie + praktická cvičení.

Process

Vhodná kombinace získání teoretických znalostí, zejména legislativy a následně získávání znalostí v provádění kontrol plnění legislativních požadavků.

Termination of training

Teoretické přezkoušení formou testu, praktické formou ověření znalostí provádění kontrolních činností.
Close detail Dates