Training detail

Training name Duration Validity
F1-E3 - Aktualizace odborné přípravy osob provádějících vnitřní kontrolu kvality 2 hours 24 months

Training type

F1 - Aktualizace odborné přípravy (E3)

Description

Školení zahrnuje činnosti nutné pro prodloužení kvalifikace osoby provádějící vnitřní kontrolu kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (F1-E3 dle NPBV).

Form

Teorie + praktická cvičení.

Process

Získání nových teoretických znalostí, zejména legislativy a následně získávání nových znalostí v provádění kontrol plnění legislativních požadavků.

Termination of training

Teoretické přezkoušení formou testu, praktické formou ověření znalostí provádění kontrolních činností.
Close detail Dates