Training detail

Training name Duration Validity
Přeprava nebezpečného zboží kategorie 9 - aktualizace 2 hours 24 months

Training type

Aktualizační školení přepravy nebezpečného zboží dle IATA DGR kat. 9

Description

Aktualizační školení přepravy nebezpečného zboží dle IATA DGR kat. 9, pro pracovníky zajišťující odbavení cestujících.

Form

Multimediální prezentace v učebně.

Process

Teorie 2 hodiny.

Termination of training

Písemný test.
Close detail Dates