Training detail

Training name Duration Validity
F1-B15 - Aktualizace - Kontrola vstupu, dozor a hlídky 2 hours 24 months

Training type

F1 - Aktualizace odborné přípravy (B15)

Description

Školení odpovídá odborné přípravě dle NPBV - F1 - aktulizace odborné přípravy se zaměřením na B15 - Zvláštní odborná příprava osob provádějících kontroly vstupu, dozor a hlídky

Form

Výuka v učebně formou prezentace a praktických ukázek, praktická ukázka míst dohledu.

Process

Prezentace + praxe v prostorech hlídky

Termination of training

Písemný test + praktická zkouška kontrolu vystupu
Close detail Dates