Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Dopravní řád LKPR - S1 2 hodiny 24 měsíce

Typ školení

Přezkoušení po online školení - Dopravní řád S1

Popis

Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje řízení MMP po pohybových plochách letiště. Skupina S1 („Odbavovací plocha“) zahrnuje pracovní činnosti, které nevyžadují pohyb řidiče MMP po provozní ploše letiště.

Forma

Teorie formou on-line multimediální prezentace vedené školitelem.

Dostupné termíny a možnost přihlášení na on-line výuku najdete na adrese http://www.prg.aero/bezpecnostni-skoleni

Průběh školení

2 hodiny teorie on-line formou vedenou instruktorem

Zakončení školení

Přezkoušení se koná formou písemného testu, který se skládá z 20 otázek.

Termíny