Detail školení

Název školení Doba trvání Platnost
Dopravní řád - S3 (školení + test) 3 hodiny 24 měsíce

Typ školení

Školení Dopravního řádu LKPR - S3

Popis

Toto školení je určené osobám, jejichž pracovní náplň zahrnuje řízení MMP po pohybových plochách letiště. Skupina S3 („Riziková vozidla“) zahrnuje speciální pracovní činnosti řidičů MMP, které svou povahou představují vyšší stupeň rizika, přičemž mezi tyto činnosti patří řízení cisteren LPH a řízení autobusů určených k přepravě cestujících nebo jiných osob.

Forma

Teorie formou multimediální prezentace

Průběh školení

2 hodiny teorie

Zakončení školení

Přezkoušení se koná bezprostředně po ukončení školení formou písemného testu, který se skládá z 25 otázek.

Termíny